f @

Kombucha se ukázala jako účinný prostředek pro léčbu žaludečních vředů. Vědci věří, že fermentovaný čaj chrání slizovou vrstvu žaludeční stěny i její antioxidační schopnosti i stěnu samotnou.  Kombucha taktéž snižuje sekreci žaludečních kyselin, kterou mohou poškodit sliznici žaludku.

https://www.researchgate.net/profile/Jean-Pierre_de_Vera/publication/235722349_Kombucha_microbiome_as_a_probiotic_A_view_from_the_perspective_of_post-genomics_and_synthetic_ecology/links/02bfe512e1c6816baf000000/Kombucha-microbiome-as-a-probiotic-A-view-from-the-perspective-of-post-genomics-and-synthetic-ecology.pdf?origin=publication_detail