f @

Jedním z důvodů je, že sklo je více ekologické nežli plast! Hlavním důvodem však je, že  oproti většině světových výrobců (vyjma těch amerických), kteří svůj produkt pasterizují ať už tou či onou formou, je MAGU KOMBUCHA produktem, který vzhledem ke své nízké aciditě, není možné přechovávat v plastovém obalu po dobu delší než pár dní. Sklo je tak logickým vyústěním. Ptáte se proč matnost skla? Jednoduše proto, že bakteriální a kvasinkové složky, které náš živý nápoj tvoří, jsou náchylné proti světlu. Matné sklo tento problém řeší.