f @

V dnešní době je ‘zázračných léků či přípravků na rakovinu’’plný internet, normální člověk je tak v tomto směru poněkud skeptický. Realitou však je, že kombucha disponuje nejen podpůrnými  účinky u mnoha onemocnění látkové výměny, ale díky svému synergickému složení je I cenným biologickým terapeutikem při rakovinovém onemocnění. Mnoho vědeckých ústavů se zabývalo touto problematikou a došlo k závěru, že skutečně koncentrace látek obsažených v kombuche napomáhá s léčbou rakoviny.

Zde si můžete přečíst úryvek akreditovaného výzkumu vedeného Národní univerzitou Chonbuk, Jeonju, Korea podporující tezi proti rakovinových účinků kombuchy:

Chemopreventivní účinky polyfenolů obsažených v kombuche byly prokázány na zvířecích modelech karcinomů plic, kůže, jícnu, tlustého střeva a mléčné žlázy. Epidemiologické studie naznačují, že kombucha může mít preventivní úlohu proti určitým lidským druhům rakoviny. Bylo prokázáno, že katechinové polyfenoly ve fermentovaném zeleném čaji zabraňují proliferaci kultivovaných savčích buněk, včetně karcinomu tlustého střeva, karcinomu plic, karcinomu prsu, melanomu a leukemických buněk. EGCG obsažené v Kombuche inhibuje růst lidských nádorových buněk, včetně buněk kolorektálního karcinomu Caco-2, buněk rakoviny prsu Hs578T, buněk rakoviny vaječníků a buněk WI38 transformovaných SV40. Fermentovaný extrakt černého čaje byl prokázán jako účinný při potlačení tumorigeneze v systémech zvířecích modelů, včetně kůže, plic, tlustého střeva, jícnu a mléčné žlázy. Dále byla prokázána, že další mikrobiologická látka kombuchy theaflavin-3-galátu je stejně účinná jako EGCG při inhibici růstu buněk karcinomu A431 u člověka.

Rakovinové metastázy se skládají z několika vzájemně závislých procesů, zahrnujících adhezi nádorových buněk, migraci rakovinných buněk a invazi rakovinných buněk. EGCG, EKG a TF (20 ug / ml) obsažené v kombuche silně potlačily invazi buněk HT1080 lidského fibrosarkomu do monovrstvy endoteliálních buněk / želatinové membrány lidské umbilikální žilní matrice a inhibovaly degradaci želatiny zprostředkovanou MMP-2 a -912. GCG také inhiboval aktivity MMP-2 a -9 (IC50 0,8-6 uM), stejně jako aktivaci pro-MMP-2 indukovanou konkanavalinem A v glioblastomových buňkách13. Yamakawa a spol. 14 poznamenali, že EGCG významně inhibuje invazi lidských endotelových buněk umbilikální žíly (HUVEC) v koncentraci 10 uM. Proto je zřejmé, že polyfenoly obsažené v kombuche mají anti-metastatický účinek na rakovinné buňky. Anti-metastatická aktivita KEAF pozorovaná u buněk A549, U2OS a 786-O v této studii může být způsobena přítomností polyfenolových sloučenin a sloučenin vzniklých během fermentace kombuchy.

Kombucha je starodávný nápoj konzumovaný po staletí po celém světě. Na základě osobních pozorování a osvědčení bylo prokázáno, že má protinádorové vlastnosti a dokázala to populační studie provedená v Rusku v roce 19511 Centrální onkologickou výzkumnou jednotkou a ruskou akademií věd v Moskvě. Studie poukazují na protinádorové vlastnosti kombucha čaje, což může být způsobeno inhibicí metastáz, což potvrzuje inhibiční účinek na MMP-2 a -9. Bylo zjištěno, že ethylacetátová frakce kombucha čaje obsahuje dimethyl-2- (2-hydroxy-2-methoxypropyliden) malonát a vitexin pomocí chromatografie na sloupci silikagelu. Několik malonizovaných flavonolových glykosidů bylo dříve popsáno u rostlin15-17 a prokázalo se, že mají silnou aktivitu zachytávání radikálů DPPH18.

Celou vědeckou studii na téma protirakovinných účinků kombuchy můžeš číst zde

http://www.academia.edu/28688799/Effect_of_solvent_fractions_of_kombucha_tea_on_viability_and_invasiveness_of_cancer_cells_Characterization_of_dimethyl_2-_2-hydroxy-2-methoxypropylidine_malonate_

Zde najdete další ze studií na toto téma:

http://www.academia.edu/19822298/Bioactivity_of_Lemon_Balm_Kombucha