f @

Naším doporučením je užívat náš produkt po dobu alespoň 3 měsíců s jistou dávkou pravidelnosti. Zajímavostí však je, že se její povzbuzující revitalizační efekt dostaví takřka okamžitě po jejím užití. To jde ruku v ruce s mikrobiologicky boostovaným složením MAGU KOMBUCHY, jež obsahuje díky našemu způsobu výroby a mikrobiologické kultivaci mnohonásobně vyšší poměr blahodárných bakterií a kvasinek nežli je tomu o klasicky vyráběné kombuchy.