f @

Tradiční kombucha pomáhá uvolňovat železo. To následně zvyšuje hladinu krevního hemoglobinu a zlepšuje distribuci kyslíku v tkáních. Rovněž zvyšuje schopnost těla absorbovat další, z rostlinné stravy uvolňované, železo. Svojí roli v energetických procesech navíc hrají i jiné látky obsažené v kombuche, včetně využívaných adaptogenů. Hlavním zdrojem energie v kombuche hledejme ale v jejím bakteriálním složení. Myšlenka vytvořit z mikroorganismů zdroj energie není nová. Zřejmě první kdo se o to pokusil, byl britský botanik Michael C. Potter. Roku 1911 zavedl elektrody do kultury kvasinek a skutečně se mu podařilo naměřit elektrické napětí. Při našich četných experimentech a probíhajícím výzkumu založeném z velké části na mikrobiologickémdata miningu jsme v naší laboratoři dosáhli výsledného množství těchto živých, výživovými složkami poháněchěných bakterií a kvasinek v MAGU KOMBUCHE rovné  cirka 40 milionum na jeden mm krychlový. Řešeno laicky a rámcově mimo vědecký jargon, nás produkt je díky svému způsobu mikrobiologického šlechtění, a dlouho trvajícímu procesu fermentace zdrojem přírodní, živé energie exponenciálně vyšší nežli je tomu u typově podobných produktů či energetických drinků. Ty navíc fungují na bázi stimulace organismu skrze chemické procesy. MAGU  oproti tomu dodává organismu energii v elemetární, živé podobě.