f @

Během fermentačního procesu a dokonce i po plnění do lahví bakterie nadále vzkvétají a produkují vedlejší produkty fermentace. Ty se společně s džusovou vlákninou usazují na dně láhve a tvoří tak nepatrný sediment, který lze nicméně vnímat jako blahodárnou součást nápoje. Z toho důvodu by se měl nápoj před vypitím mírně protřepat.