f @

Anti-aging vlastnosti kombuchy lze přičíst zejména obsaženým antioxidantům v čele s kyselinou glukoronovou.

Experimentální studie zabývající se obecným složením kombuchy a jejími implikacemi jakožto anti-aging prostředku zde:

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-HLJS200902003.htm